Pontevedra desprega os contedores marróns para a compostaxe domiciliaria

Tierr@_de_N@die: A compostaxe parece algo difícil de aplicar nunha cidade, pero Pontevedra quere demostrar que este modelo tamén funciona en concellos dun certo tamaño.

De todos os establecementos visitados, só dez -apenas un 4%- non se adheriron ao sistema. Moitos deles, explicou González, porque xa reutilizan estes biorresiduos, entre outras cousas, para alimentar os seus animais. Todos os que se apuntaron recibirán un pequeno contedor para os seus respectivos establecementos, un dos 125 que haberá de 90 litros ou un de 500 de 45 litros de capacidade. Terán ademais unha chave para abrir os contedores urbanos e poder depositar os residuos.

Fonte (pontevedraviva.com): Pontevedra desprega os contedores marróns para a compostaxe domiciliaria